MODOKO'DA KAMUSAL AÇIK ALANLAR FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2021

Takvim

Yarışmanın İlanı 27 Eylül 2021
Yer Görme 13 Ekim 2021
Soru Sorma Tarihi 15 Ekim 2021
Yanıtların İlanı 18 Ekim 2021
Son Başvuru Tarihi 29 Kasım 2021
Sonuçların İlanı 15 Aralık 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum Modoko Yönetim ve İKÜ Rektörlüğünün ortak kararına uygun olarak belirlenecek ve ilan edilecektir.

 

Yarışmanın Amacı ve Konusu

MODOKO 1969 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının desteği ve üyelerinin günün zor koşullarına rağmen büyük katkılarıyla, Ülkemizin mobilya üretiminde  en modern ve en seçkin kurumu olarak kurulan ve bugünlere gelen; bugün ise mobilya üretimi konusunda  kurulduğu günden bu yana sahip olduğu “çağın gerektirdiği yeni koşullara uygun hizmet” anlayışıyla yenilenerek hizmet vermeye devam etmektedir.

İstanbul’un  Ümraniye İlçesinde 150.000 m2 alan  üzerinde kurulu bulunan açık mekan alışveriş merkezinin  5 ana giriş kapısı bulunmaktadır.

Tarih boyunca giriş kapıları  tarihsel, kültürel ve simgesel öneme sahip olmuşlardır ve yerleşme alanının    algılanmasında önemli rol oynamışlardır. Bu kapsamda bakıldığında MODOKO alışveriş merkezi alanının giriş kapılarının çağdaş vizyonuna ve hizmet anlayışına uygun bir şekilde yeniden tasarlanmasını da içeren ve tüm mekana uluslararası emsalleri ile yarışacak bir vizyon katılarak yeniden tasarlanması ihtiyacı doğmuştur.

Yarışmanın amacı MODOKO alışveriş merkezi yerleşmesinin giriş kapıları dahil tüm mekanın bütüncül olarak, kentsel ulaşım ve kent içi trafik açısından değerlendirilerek, ticari bakış açısıyla alanın kullanıcıdaki imajı, sembolik etkisi ve global bakış açısıyla emsalleri ile yarışır bir düzeyde yeniden tasarlanmasıdır. Böylece MODOKO’ya modern ve Çağın yeniliklerine uygun bir vizyon kazandırmak amaçlanmıştır. 

Yarışmanın T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrenciler arasında yapıcı bir rekabet ortamı yaratması ve bir motivasyon kaynağı oluşturmasının yanında Üniveriste ve Sanayi işbirliği ile Ülkemizde yetişen nitelikli işgücünün desteklenerek öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce uygulamalı çalışma yapabilmeleri ve nitelikli yetişmelerine destek olabilmek amaçlanmıştır. 

İstanbul’un Ümraniye İlçesinde 150.000 m2 alan üzerinde kurulu bulunan açık alışveriş yerleşkesinin  5 ana giriş kapısı bulunmaktadır. 

MODOKO yerleşkesinde giriş kapıları dahil tüm dış mekanların tasarımı yapılacağından,   alışveriş yerleşkesine yönelik bilgi ve görseller (alanın tanıtımı) MODOKO Yönetiminden temin edilecek olup; yarışmaya katılacak öğrencilere mekan hakkında ve projelendirme hakkında MODOKO Yönetim Binasının seminer salonunda Modoko Yönetimi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’nün ortaklaşa belirlediği tarihte bilgilendirme toplantısı yapılması,  çevrenin gezilerek yerinde tespitlerin yapılması temin edilecektir. Böylece yarışmaya katılan öğrencilere projelerini detaylandırabilecekleri  bir ön çalışma yaptırılması sağlanmış olacaktır.

Yarışma, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

Yarışmaya tekil veya ekip olarak (en fazla 5 kişi) her iki Bölümün öğrencileri katılabilir. 

Yarışma başvuruları, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin açacağı bir link ile dijital olarak teslim alınacaktır. Yarışmacılar teslim etmek istedikleri projeyi  dijital olarak en fazla iki  adet A1 pafta olarak pdf ya da jpeg formatında ve düşey olacak şekilde teslim edeceklerdir.Teslim edilecek djital paftanın üst kısmında  3 cm’lik bandın sol kısmında yarışmanın adı, sağ kısmında ise 1x5 cm ebatlarında kutu içerisinde beş (5) rakamdan oluşan bir rumuz yer alacaktır.

Proje ile birlikte kimlik bilgilerini içeren başvuru formu da teslim edilecektir.

Fikir projesi niteliğinde olan yarışma  tek aşamalıdır. 
 
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Vaziyet Planı ve Silüet (1/500)
Kamusal açık alanların kullanımı, çevre yollar ile ilişkiler ve yerleşke içindeki araç ve yaya ulaşımına ve otopark çözümlerine yönelik yaratıcı fikirler beklenmektedir. 

Vaziyet planında hem yerleşkenin bütünü ile ilgili kararlar, hem de belirlenen çalışma alan(lar)ı ile ilgili önerilerin yerleri ifade edilmelidir. 

Plan, Kesit, Görünüş (1/100)
Belirlenen çalışma alan(lar)ı ile ilgili iç ve dış mekan kurgusuna yönelik ayrıntıların ifade edilmesi beklenmektedir

Detaylar (1/20, 1/10, 1/5, 1/1) 
Ölçek tasarımcıya bırakılmıştır.

Üç Boyutlu Görseller

DANIŞMA KURULU 

 • Koray ÇALIŞKAN (MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Harun KARAÇAK (MODOKO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • İrfan ÇİMEN (MODOKO Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Cihangir EROL (MODOKO Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü, İKÜ)
 • Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Danışmanı)
 • Dr. Öğretim Üyesi P. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Danışmanı)  

 SEÇİCİ KURUL

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

 • Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Gülay USTA (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Ahmet TERCAN  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 • Doç. Dr. Nurbin Paker KAHVECİOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Rahşan KARABETÇA (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)
 • Ömer Selçuk BAZ  (Mimar, Yalın Mimarlık)
 • Adnan SERBEST  (Tasarımcı, Adnan Serbest Design)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 • Dr. Öğr. Üyesi Z. Ayşe GÖKŞİN (İKÜ Mimarlık Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu ERÇETİN (İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre ARSLAN (İKÜ Mimarlık Bölümü)

RAPORTÖRLER

 • Arş. Gör. A. Hilal IAVARONE (İKÜ Mimarlık Bölümü)
 • Arş. Gör. Özge ILIK (İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)

ÖDÜLÜN İÇERİĞİ: 
 

Birincilik Ödülü 10.000-TL (ONBİNTÜRKLİRASI)
İkincilik Ödül  7.500-TL (YEDİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
Üçüncülük Ödül 5.000-TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI)
1. Mansiyon Ödülü 2.500- TL (İKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
2. Mansiyon Ödülü 2.500- TL (İKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)
3. Mansiyon Ödülü 2.500- TL (İKİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)

 

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  o.ilik@iku.edu.tr

  a.binici@iku.edu.tr