Mimari Tasarım Stüdyoları

Mimari Tasarım

  • Prof. Dr. Ayhan Usta (İKÜ Mimarlık Bölümü)
  • Ali Tavlasoğlu (İKÜ Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Mimarlık eğitiminin omurgasını mimari tasarım stüdyoları oluşturmaktadır. Bu nedenle,  mimarlık eğitiminin strüktürü kadar, tasarım stüdyolarının fiziksel karakteri de önem kazanmaktadır, çünkü tasarım stüdyoları mekânsal deneyim açısından bir ara yüz oluşturmaktadır.
İşte İKÜ Mimarlık Fakültesi’nin tasarım stüdyolarının tasarım felsefesini bu gerçeklik oluşturmaktadır. Dünyadaki güncel mimarlık eğitimi ile ilgili gelişmeleri yakından izleyen, akreditasyona sahip  İKÜ Mimarlık  Fakültesi, öğrenciler arası iletişim ve etkileşimi güçlendiren  ve mekansal deneyime olanak sağlayan tasarım stüdyoları için yeni  arayışlarını sürdürmektedir. İKÜ Mimarlık Fakültesi yeni tasarım stüdyoları projesi bu bağlamda ele alınacaktır.  
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 08/20/2019 - 18:50