T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı
Dr. Öğretim Üyesi Gamze ALPTEKİN Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Armağan Seçil MELİKOĞLU EKE İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Recep Mert YILMAZER Mimarlık Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
İKÜ Mimarlık Bölümü Birim Kalite Yapısı  
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Gamze ALPTEKİN Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Araş.Gör. Esin HASGÜL Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanı
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof.Dr. Gülay USTA İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Armağan Seçil MELİKOĞLE EKE İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Aliye Rahşan KARABETÇA İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi


 

Mimarlık Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018/1  
30 Temmuz 2018/2  
01 Ağustos 2018/3  
06 Ağustos 2018/4  
15 Ekim 2018/5