Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Neslihan DostoğluSevgili Gençler,

Mimarlık Fakültesi, 1998'de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi içerisinde doğan ve 19 yıldır gelişerek etkinliklerini sürdüren Mimarlık Bölümü’nü bünyesine alarak 2011 yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Mimarlık Fakültesi günümüzde Mimarlık Bölümü (Türkçe ve İngilizce Programlar) ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü (Türkçe ve İngilizce Programlar) içermektedir.  Mimarlık Lisans Programı, ulusal akreditasyon kurulu MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından 2010 yılında üç yıl için akredite edilmiş, 2014 yılında ise 3. Yılda Özelleşmiş Değerlendirmeli 6 yıllık Akreditasyon’a hak kazanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı Türkiye’de akredite edilmiş ilk ve tek vakıf üniversitesi mimarlık programıdır.

2002 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurulan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ise 2016 yılında Mimarlık Fakültesi’ne bağlanmıştır. Türkçe ve İngilizce Programlarıyla Mimarlık Bölümü gibi Fakülte bünyesi içerisinde yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve gelecekte açılabilecek yeni bölümlerin de ulusal ve uluslararası akreditasyon kurullarının ortaya koyduğu nitelikleri karşılaması amaçlanmaktadır.

Bunlara ek olarak, nitelikli bir öğretim kadrosuna sahip olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış mimarlık okulları ile kurulmaya çalışılan bağlantıları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları kapsamında daha da geliştirmek, mezunlar ve diğer dış paydaşlarla güçlü ilişkiler kurarak, öğrencilerin burs, staj ve iş bulmaları konusunda özlenen ortamları oluşturmak diğer amaçlarımızı oluşturmaktadır. 

Fakültemiz, içinde bulunduğu kurumun temel misyonu yanında, nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, çağdaş, araştırıcı, yaratıcı ve girişimci meslek insanları yetiştirmeyi; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

Özetlemeye çalıştığım böyle bir misyonu ve amaçları olan ve her şeyden önce eğitimin kalite güvencesini temel hedef edinmiş bir Fakülte’nin öğrencisi olmanın ayrıcalığını yaşamanız dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi Dekanı


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/17/2018 - 10:51