Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini teknoloji ile birlikte toplum yararına kullanabilen, tarihi çevreye, doğal çevreye ve kaynaklara, etik değerlere saygılı, yaratıcı, çağdaş, akılcı çözümler üreten Mimarlar yetiştirmektir. Bu temel amaca eğitim, uygulama, araştırma birlikteliğinde öğrenci odaklı bir eğitim modeli ile ulaşmaktır.

Çizim yapan Mimarlık ÖğrencisiMisyonumuz

Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin temel hedefleri arasında, ulusal ve uluslararası tanınırlık ve yurtdışı ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefe ulaşmak üzere öğrencilerin motivasyonunu arttıran eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte desteklenmiş faaliyetlerin arttırılması, farklı disiplinlerle ortak projeler üretmek, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimar ve içmimarlar yetiştirmek yer almaktadır. Fakültemiz, bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın, uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı, çevreye ve tarihsel değerlere duyarlı çözümler üretebilmeyi, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirmeyi, kaliteli bir fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunacak yeni bilgiler üreterek, gelecek nesillere aktarmayı hedef edinmiştir.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 09/09/2019 - 10:02