Tarihçe

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 23 Ağustos 2011 tarihinde, Bakanlar Kurulu onayı doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanan İKÜ Mimarlık Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin karar ile kurulmuştur. Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU 12 Ocak 2012 tarihinde Mimarlık Fakültesi’ne Dekan olarak atanmış ve 2017 yılına kadar bu  görevini sürdürmüştür. 6 Ekim 2017 tarihinden itibaren ise Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.
Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı programla yer aldığı İKÜ Mimarlık Fakültesi; tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere farklı bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir eğitim anlayışıyla şekillenmiştir.

Kuruluş yıllarında İKÜ Mimarlık sınıfıMimarlık Bölümü Rektör Prof. Dr. Önder ÖZTUNALI döneminde 11.12.1997 tarihinde, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Prof. Dr. Okay EROSKAY’ın Dekanlığı sürecinde kurulmuştur.  İKÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini, 1997-2002 yılları arasında Prof. Dr. Koray GÖKAN, 2002 yılında Prof. Dr. Turgut UZEL, 2003-2012 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, 2012-2017 döneminde Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, 2017-2023 tarihinde Prof. Dr. Esin KASAPOĞLU yürütmüştür. 2023-2024 akademik yılı başında ise Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu görevi devralmıştır. 2012 yılına kadar Mimarlık Bölümü Lisans Programı Türkçe eğitimine devam etmiş, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Lisans Programı akademik hayatına başlamıştır. 

Bu süreçte Mimarlık Bölümü giderek gelişmiş, akademik kadronun zenginleştirilmesi,  ders programlarının yeniden yapılandırılması, Mimarlık Bölümü’nün yurtiçinde ve yurtdışında tanınırlığının artırılması gibi konularda köklü değişiklikler yapmıştır. Eğitim programı Avrupa Transfer Sistemi’ne uygun olarak eşkredilendirilmiş ve 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Uluslararası düzeydeki eğitim modelleri incelenerek, Amerika ve Avrupa’da geçerli akreditasyon kuruluşlarının normları, ulusal değerlerimiz ve gereksinimlerimiz göz önüne alınarak değerlendirilmiş, Mimarlık Bölümü’nün misyonuna uygun ve Bologna sürecine uyumlu bir eğitim programı hazırlanmıştır. 

2008 yılında Mimarlık Akreditasyon Kurulu MİAK’a başvurulmuş ve 2010 yılında Mimarlık Programı 3 yıllık akreditasyona layık görülmüştür. Üç yıllık sürenin bitiminde MİAK’a yeniden başvuru yapılmış ve 2014 yılı itibariyle, aynı program 3. Yılda Özelleşmiş 6 Yıllık Akreditasyon’a hak kazanmıştır. Son olarak da Mimarlık Bölümü’nün  2017 Yıllık Raporu üzerine yapılan özelleşmiş değerlendirme olumlu sonuçlanmış ve MİAK’ın 16.02.2018 tarihli kararıyla Mimarlık Bölümü Türkçe Program “6 Yıllık Akreditasyon”a hak kazanmıştır. İKÜ Mimarlık Bölümü, en başarılı kurumlara verilen altı yıllık akreditasyon süresi ile nitelikli mimarlık eğitimi veren kurumlardan biri olduğunu göstererek kalitesini tescillemiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, halen Türkiye’de eğitim veren vakıf üniversitelerindeki mimarlık programları arasında, akreditasyona hak kazanmış tek vakıf üniversitesi mimarlık programı olmanın gururunu yaşamaktadır. Mimarlık Türkçe programının akreditasyonla ilgili geçirdiği bu başarılı sürecin, aynı akademik kadroya ve ders programına sahip İngilizce program için de uygulanması için gerekli girişimlere başlanmıştır.  

2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında da Mimarlık Doktora Programı açılmış olup, lisansüstü programlar her yıl geliştirilerek sürdürülmektedir.

Ders dinleyen mimarlık öğrencileriMimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki ikinci Bölüm olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı olarak 2001 yılında kurulmuş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Prof. Dr. Mete ÜNÜGÜR’ün kuruculuğunu üstlendiği ve Bölüm Başkanlığı’nı yürüttüğü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde daha sonra sırasıyla 2004-2006 yılları arasında Prof. Dr. Mustafa DEMİRKAN ve 2006-2014 yılları arasında Prof. Dr. Zafer ERTÜRK Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Bölüm Başkanlığı görevini devralan Prof. Dr. Gülay USTA, halen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı’dır.  Bölümde, 2008 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde köklü değişikliklere gidilmiştir. Ders programları yapılandırılırken, Mimarlık ve Sanat temel alanlarından beslenen, proje odaklı bütüncül bir sistem önerisi geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 2002 yılından itibaren Türkçe olarak eğitimini sürdüren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce program da akademik hayatına başlamıştır. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür. Bu kararı izleyen süreçte Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 89480013/ 286 sayılı yazısı uyarınca İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün mevcut öğrencileri ve kadrosu ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılması uygun görülmüştür.

Lisansüstü düzeyde, 2004 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı altında “İç Mimarlık” ve “Çevre Tasarımı” tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır.

 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 11/01/2023 - 13:17