MİAK Akreditasyonu

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun (MİAK-MAK) 20.02.2023 tarihli kararıyla, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı “Koşullu 6 Yıllık”, Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı ise “3 Yıllık Akreditasyon”a hak kazandı.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, halen Türkiye’de eğitim veren vakıf üniversitelerindeki mimarlık programları arasında, akreditasyona hak kazanmış ilk  vakıf üniversitesi mimarlık programı olmanın gururunu yaşamaktadır. MİAKAkreditasyon, eğitim programının niteliğinin onaylanmış standartlara dayalı olarak yürütüldüğünü gösteren, kalite güvence sistemidir. Dünyada pekçok ülkenin kendi eğitim sistemine uygun kalite güvence standartlarını belirlediği günümüzde, eğitimde kalitenin güvencesi, ulusal ya da uluslararası bağımsız kalite ajansları, bir başka deyişle akreditasyon kurulları, tarafından verilen akreditasyondur. Türkiye’de mimarlık eğitim programlarını akredite eden tek kurum olan Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK-MAK) da mimarlık eğitim kurumlarını evrensel ölçütler doğrultusunda denetlemekte ve akredite etmektedir.

Akredite olmak için ilk başvuran iki mimarlık bölümünden biri olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, ilk olarak 2010 yılında 3 yıllık akreditasyon almıştır. Ardından, 2014-2020 yılları arasını kapsayan süre için, 3. Yılda Özelleşmiş Değerlendirmeli 6 Yıllık Akreditasyon’a layık görülmüş, 2017 Yıllık Raporu üzerine yapılan özelleşmiş değerlendirme olumlu sonuçlanarak Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun 16.02.2018 tarihli kararıyla “6 Yıllık Akreditasyon”a hak kazanmıştır. İKÜ Mimarlık Bölümü, en başarılı kurumlara verilen altı yıllık akreditasyon süresi ile en nitelikli mimarlık eğitimi veren kurumlardan biri olduğunu göstererek kalitesini tescillemiştir. Son olarak, Mimarlık Türkçe program Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun (MİAK-MAK) 22.02.2023 tarihli kararıyla KOŞULLU 6 YILLIK akreditasyona hak kazanmıştır.

Mimarlık Türkçe programının akreditasyonla ilgili geçirdiği bu başarılı sürecin, aynı akademik kadroya ve ders programına sahip İngilizce program için de uygulanması için gerekli girişimlere başlanmıştır. Akreditasyona başvurabilmek için programın en az 6 (altı) yıl kesintisiz olarak eğitimini sürdürmesi ve en az 60 mezun vermiş olması koşulu 2017-2018 eğitim yılı sonu itibariyle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda da akreditasyona başvuru sürecinin 2019 yılı başında MİAK’a niyet mektubunun verilmesi ile başlatılmıştır. Süreç tamamlanmış, Mimarlık İngilizce program Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun (MİAK-MAK) 22.02.2023 tarihli kararıyla 3 YILLIK akreditasyona hak kazanmıştır. 

Bu kapsamda, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, uluslararası ortamda sahip olduğu saygınlığı, ulusal akreditasyon başarısıyla da perçinlemiştir. Bu başarıda, öğretim üyelerinin uluslararası akademik tanınırlığı, kabul gören bilimsel yayınları ve geniş eğitim tecrübesi önemli rol oynamıştır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon konusunda yol kat etmiş bir kurumun çalışanları olmanın getirdiği özgüvene sahip ve her biri farklı ortamlarda yetişmiş dinamik bir öğretim kadrosu olması ve çağdaş eğitimin gerektirdiği değerler sistemi çerçevesinde öğrenci merkezli bir eğitimi hedeflemesi, İKÜ Mimarlık Bölümü'nü alanında önemli bir akademik çekim merkezi haline getirmektedir. 

İKÜ Mimarlık (Türkçe) ve Mimarlık (İngilizce) lisans programlarının sahip olduğu eğitim kalitesini ulusal düzeyden, uluslararası düzeye taşımak Mimarlık Bölümü’nün ana hedeflerinden biridir. Her iki program da uluslararası düzeyde akredite olabilecek donanıma ve güçlü bir kadroya sahiptir. İKÜ Mimarlık Türkçe ve İngilizce programlarının ulusal akreditasyona sahip olması dolayısıyla, uluslararası düzeyde de akredite olabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/26/2023 - 16:10