MİDEKON Genel Kurulu ve Danışma Kurulu İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Toplandı

Başkanlığını İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun yaptığı MİDEKON Yönetim Kurulu, mimarlık temel alanı disiplinlerinin (mimarlık, tasarım, planlama) yer aldığı fakültelerin dekanlarını ve Danışma Kurulu’nu 21 Şubat 2020 Cuma günü bir araya getirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu ile yapılması planlanan görüşme öncesinde mimarlık temel alanına ait çeşitli konular değerlendirildi. 

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye ve KKTC'den dekanların yanı sıra Danışma Kurulu’nu oluşturan önceki dönem MİDEKON Yönetim Kurulu başkanları, MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) yetkilileri, UIA-UNESCO Eğitim Komisyonu ve Validasyon Kurulu üyesi, mimarlık, tasarım, planlama disiplinlerini oluşturan bölüm başkanlarının dönem sorumluları, ilgili akademik odaların başkanları, MİMED yetkilileri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.