İKÜ Mimarlık Fakültesi - Çuhadaroğlu A.Ş. İş Birliği: “TRANSITION FROM THEORY TO PRACTICE IN ARCHITECTURE” Semineri

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Çuhadaroğlu A.Ş. iş birliğinde, 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 18.00’de “Transition from Theory to Practice in Architecture (Mimarlıkta Teoriden Pratiğe Geçiş)” başlıklı e-seminer gerçekleştirildi. Pazarlama Müdürü İnşaat Y. Mühendisi Ali Tuna Şenatlı tarafından Çuhadaroğlu firmasının tarihçesi, markaları ve uyguladığı projelerin anlatımıyla başlayan seminer, Kıdemli Satış Temsilcisi Y. Mimar Dilara Dağlı’nın mimarlığın cephe tasarımındaki ve uygulamasındaki konumu konusu ile devam etti. Y. Mimar Dağlı sunumunda; ürünler, mimari sistemler, cephe tasarımı, ürünlerin projelerde nasıl kullanılabileceği ve alüminyum sektöründe mimarların konumu konularında bilgiler paylaştı.