5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ KONGRESİ

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü işbirliğinde düzenlenen 5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ Kongresi, 16-17 Haziran 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Teması “YENİDEN DÜŞÜNMEK” olan kongrede İç Mimarlık eğitiminin günümüzdeki durumu tartışmaya açılırken, yeni dinamiklerin ve geleceğine yönelik projeksiyonların paylaşılması hedeflenmektedir.

Eş başkanlığını Prof. Dr. Gülay Usta ve Prof. Dr. Tülay Zorlu’nun üstlendiği kongrenin bilim kurulunda iç mimarlıkta uluslararası akademik alanın önde gelen temsilcileri yer almaktadır. İki gün boyunca çevrim içi olarak sürecek kongre kapsamında uluslararası düzeyde iç mimarlık eğitimine katkı vermiş önemli konuk konuşmacılar yer alacaktır.

Kongrenin birinci gününde; konuk konuşmacılardan   Rene Pier “ECIA Charter of Interior Architectural Training 2020” isimli sunumunu ve Prof. Dr. Henry Sanoff “Confronting Traditional Thinking about School Environments” başlıklı sunumunu yapacaklardır.
Kongrenin ikinci gününde; konuk konuşmacılardan Prof. Graeme Brooker “50-Words for Reuse” isimli sunumunu ve Prof. Dr.  Katelijin Quartier “Professionalization of the discipline of interior architecture: intertwining research and education” başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir.

Kongreye ait gelişmeler kongre web sitesinden takip edilebilir: https://icmim.iku.edu.tr/tr/icmek5th-international-congress
 

5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ

5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ

5. İÇMEK ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ