2019/2020 Yaz Dönemi ve 2020/2021 Akademik Yılı Staj Dersleri Hakkında Duyuru

YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda, Covid-19 bulaş ihtimali olacağından sizleri korumak adına Üniversitemiz bu yaz döneminde dışarıda staj yapılmaması konusunda karar almıştır. Bu Sebeple dışarıda herhangi bir kurumda staj yapılamayacaktır. 

Stajlarını henüz tamamlamamış olan ve mezuniyet aşamasında olmayan ara dönem öğrencileri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde her bir staj dersi için gerekli 20’şer günlük staj sürelerini iki ayrı parça halinde yapabilirler. Stajın iki ayrı parça halinde yapılması durumunda, öğrenciler 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonrası ara tatilde  (final sınavları ile çakışmayacak şekilde) ve Bahar Yarıyılı sonrası yaz tatilinde staj sürelerini tamamlayabilirler.

Mezun durumunda olan öğrenciler 2019/2020 Yaz Okulu’nda açılacak olan MIM 7000 Staj I (Şube 2) ve MIM 8000 Staj II (Şube 2 ve 3) derslerini alabilirler. Bu derslerde hazırlanacak olan araştırma raporları, staj raporu yerine geçecektir.

2019/2020 Yaz Okulu’nda açılacak tüm staj dersleri ücretsizdir. 2019/2020 Yaz Okulu’nda staj dosyasını teslim etmek isteyen öğrenciler ve mezun durumunda olup staj dersi almak isteyen öğrenciler için açılacak derslere ilişkin duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

2019/2020 Yaz Dönemi’nde İKÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde açılacak Staj Dersleri Hakkında Duyuru:


Geçtiğimiz 1 Yıl İçerisinde Stajını Yapmış Ancak Dosyasını Teslim Edememiş Öğrenciler için:

2019 Yazında ve/veya 2019/2020 Akademik Yılı içinde Stajını Tamamlamış ve Eksik Belgeler Nedeniyle Staj Dosyasını teslim edememiş olan öğrenciler aşağıdaki Staj dersi şubelerini seçmelidir:

Türkçe Program Ofis ve Şantiye Stajları
MIM 7000 Staj I – Şube 1
MIM 8000 Staj II – Şube 1

İngilizce Program Ofis ve Şantiye Stajları
ARC 7000 Professional Practice I – Şube 1
ARC 8000 Professional Practice II – Şube 1


2019/2020 Bahar ve Yaz Döneminde Mezun Durumunda Olan Öğrenciler için:

Covid-19 virüs salgını nedeniyle 2019/2020 Bahar ve Yaz Dönemlerinde staj yapmayı planlayıp yapamayan ve/veya yapamayacak olan mezun durumundaki öğrenciler için, ofis ve şantiye stajı yerine geçecek Staj dersleri programlanmıştır. Bu derslerde öğrenciler hazırlanan programa göre bir araştırma hazırlayıp teslim edeceklerdir. Öğrencilerin danışmanlarının öğrencinin mezun durumunda olduğuna dair bir yazıyı Staj Komisyonu’na iletmeleri gerekmektedir. Stajlarını yapamamış mezun durumundaki öğrenciler aşağıda yeralan Staj dersi şubelerini seçmelidir:

Türkçe Program Ofis ve Şantiye Stajları
MIM 7000 Staj I – Şube 2 (Mezuniyet durumu)
MIM 8000 Staj II – Şube 2 ve 3 (Mezuniyet durumu)

İngilizce Program Ofis ve Şantiye Stajları
ARC 7000 Professional Practice I – Şube 2 (Mezuniyet durumu)
ARC 8000 Professional Practice II – Şube 2 ve 3 (Mezuniyet durumu)


Mezun Durumunda Olan Öğrenciler için Açılan Staj Dersleri Hakkında:

Mimarlık Fakültesi'nde Zorunlu Staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan bölümü ofis, kalan 20 günü ise şantiye stajı olarak tamamlanır. Bu kapsamda 2019/2020 Yaz Dönemi için hazırlanan uzaktan eğitime dayalı Staj Dersleri, öğrencilerin seçtiği herbir staj dersi için 20 günlük çalışmaya karşılık gelecek şekilde programlanmıştır.
Her staj dersinde, 2 senkron ders programlanmıştır. Bu dersler öğrencinin hazırlayacağı ödevin verilen eleştiriler doğrultusunda geliştirilmesini sağlar. Teslim edilecek ödevler kapsamlı birer rapor niteliğindedir, A4 word formatında teslim edilir. Dersin takvimi aşağıda yer almaktadır:

2019/2020 Bahar ve Yaz Döneminde Mezun Durumundaki Öğrenciler için Staj Senkron Dersleri Takvimi:
1.    Ödevin Tanıtımı ve Soru-Cevap – 07 Temmuz 2020 Salı (Senkron Ders)
2.    Sunum ve Ara Teslim – 28 Temmuz 2020 Salı (Senkron Ders – Öğrenci Sunumları - CATS teslimi)
3.    Final Teslimi – (15-20 Ağustos 2020 Final Haftası – Teslimler CATS)