Staj

Mimari Çizim yapan öğrenci

Staj Başvurusu

Öğrencilerin, staj başlamadan en az 10 gün önce sisteme giriş yapmaları gerekmektedir! Staj başvuruları, web üzerinden ONLINE BAŞVURU FORMU doldurularak yapılmaktadır.  Detaylı bilgi almak için Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu’na (Internship Management System User Manual)  tıklayınız...


Sadece ÇAP öğrencilerinin staj başvurusunda ZORUNLU STAJ FORMUNU onaylatmaları gerekmektedir.

 

2020-2021 YAZ DÖNEMİ STAJ YERİ BAŞVURULARI

Staj Nedir? Mimarlık Fakültesi'nde Zorunlu Staj, II. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, MİMARLIK ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışmasının, yaz okulu dahil bir akademik dönemle örtüşmesi durumunda; öğrencinin staj yapabileceği günlerin danışman onayı ile staj komisyonuna bildirilmesi gerekmektedir.
Zorunlu Staj Süresi Mimarlık Fakültesi'nde Zorunlu Staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan bölümü ofis, kalan 20 günü ise şantiye stajı olarak tamamlanacaktır. Bu 20 günlük staj süresi tek seferde tamamlanmalıdır, bölünemez.  Cumartesi günleri de çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan Cumartesi günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Rapor

Staj raporu, staj süresince öğrenci tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yazılı ve görsel olarak anlatan belgeler bütünüdür. Staj raporu, aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla bir araya getirilerek oluşturulur, ciltlenir ve teslim edilir. 

 • Kapak
 • Online staj formunun bir çıktısı
 • Firma Onay Yazısı
 • SGK (Yurt dışı stajları için de SGK belgesi gerekmektedir.)
 • Cumartesi günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belge (şayet çalışılmışsa)
 • Haftalık Rapor (Her gün 1-2 cümleyle ifade edilmeli.)
 • Günlük Rapor (Gün boyunca gerçekleştirilen faaliyetler detaylı olarak anlatılmalı ve görsellerle desteklenmelidir.)
 • Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde çalıştığı proje ile ilgili plan, kesit, görünüş, fotoğraf vb. dokümanlar)
 • Firma Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı kapalı zarf içinde teslim edilecektir.


Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 

Staj raporuna ilişkin FORMATA "Gerekli Belgeler" alanından erişebilirsiniz.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

 

Staj için Gerekli Belgeler
Belge TR ENG
Online Başvuru Formu   
Zorunlu Staj Formu (ÇAP Öğrencileri için)    
Firma Onay Yazısı    
Firma/Kurum Değerlendirme Formu    
Staj Protokol Başvuru Formu (Not Ortalaması 3.00 üzerinde)    
Staj Raporu (Internship Report)    

Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

 • Doç. Dr. Asiye Akgün Gültekin
 • Dr. Öğr. Üyesi Ceren Göğüş
 • Arş. Gör. E. Merve Aksoy Oral

 

Zorunlu stajını yapmak isteyen öğrencilerin, web üzerinden ONLINE BAŞVURU FORMU doldurmaları gerekmektedir. Online başvuru formunda, öğrencilerin çalışmak istedikleri kurumdan aldıkları ONAY YAZISININ TARANARAK yüklenmiş olması gerekmektedir. Sadece ÇAP öğrencilerinin staj başvurusunda ZORUNLU STAJ FORMUNU onaylatmaları gerekmektedir. Danışmanın onayının ardından Mali İşler Maaş Bürosu’nca öğrencinin dosyası oluşturulur ve sigortası başlatılır. Öğrenci, staj başlamadan EN AZ 10 GÜN ÖNCE sisteme giriş yapmak zorundadır!
İsteğe Bağlı Staj maksimum 40 gün yapılabilmektedir. Öğrenci Bölüme dilekçeyle başvuruda bulunur. Öğrencinin talebi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. MYK onayı sonrasında öğrenci, ONLINE BAŞVURU FORMUNU doldurur, “isteğe bağlı” stajı seçerek başvurusunu yapar.
 • Öğrenci stajının sonunda, ofis ve şantiye stajları için AYRI olmak üzere İKİ STAJ RAPORU teslim eder.
 • Stajların Staj Komisyonu’na, panoda ilan edilen tarihler içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Staj raporlarının, staj yapılan tarihi takiben 1 yıl içerisinde Staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.
 • Rapor içindeki tüm dokümanlar (görseller dahil), firma yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.
 • Rapor, düzgün bir Türkçe’yle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)
 • Rapor bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısı raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.
 • Staj RAPORLARI, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Yönergenin belirttiği doğrultuda (geçti-kaldı biçiminde) belirlenir. Öğrencinin ilk yaptığı Staj, STAJ I dersi altında 7. Dönemde (4 ECTS), ikinci staj ise STAJ II dersi altında 8. Dönemde (4 ECTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır.
Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.
 • Doç. Dr. Asiye Akgün Gültekin
 • Dr. Öğr. Üyesi Ceren Göğüş
 • Arş. Gör. E. Merve Aksoy Oral

2 tür yurt dışı stajı kabul edilmektedir.

1. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dahil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Daha fazla bilgi almak için http://www.euro-intern.org/ https://aday.iku.edu.tr/tr/erasmus

Avrupa Staj KonsorsiyumuUluslararası İlişkiler Birimi

2. Öğrenci sorumluluğunda, bir yurt dışı firmada:
 

 • Öğrenci firmayla iletişime geçer.
 • Online staj formunu doldurur. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler de, zorunlu staj formunu doldurmakla yükümlüdür. Fakat okul tarafından yapılan sigorta yurt dışındaki iş yerlerini kapsamamakta, staj formu diğer yasal yükümlülükler gereği sürecin bir parçası olarak doldurulmaktadır. Dolayısıyla, ister Türk, ister yabancı uyruklu olsun, yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin, ayrıca sigorta yaptırmaları önerilmektedir.
 • Stajını gerçekleştirir.
 • Staj bitiminde staj raporunu, biri Türkçe olmak üzere iki dilde yazar, firma adına yetkili kişiye onaylatır ve Staj Komisyonuna teslim eder.
Öğrencilere staj olanağı sunmak üzere Üniversitemizin 12 isim yapmış Türk Mimarlık Firması ile staj protokolü bulunmaktadır.
Staj Protokolü imzalanmış firmalara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Genel Not Ortalamalarının 3.00’ün üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru için Staj Protokolü Başvuru Formu doldurulur. Öğrencilerin başvuru formlarını ve transkriptlerini Staj Komisyonu’na ilan edilen tarihlerde teslim etmeleri gerekmektedir. Tüm başvurular, not ortalamalarına bağlı olarak, Staj Komisyonu’nca değerlendirilir ve sonuçlar öğrencilere e-mail yoluyla duyurulur.

STAJ PROTOKOLÜ BAŞVURU FORMUNU Gerekli Belgeler bölümünde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 Akademik Yarıyılından İtibaren Geçerli İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Koşulları

Tanım Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde zorunlu staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, iç mimarlık ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde İÇM4001 STAJ I ve İÇM6000 STAJ II olmak üzere iki ayrı ders mevcuttur. STAJ I, IV. Dönemde (2 AKTS), STAJ II ise VI. Dönemde (2 AKTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır. 
Süre Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde zorunlu staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan ilk bölümü şantiye, diğer 20 günü ise ofis stajı (iç mekân tasarımı ve donatı tasarımı yapan ofis ve kurumlar vb.) olarak tamamlanacaktır. 20 günlük staj süresi tek seferde tamamlanmalıdır ve bölünemez.  Cumartesi günleri de çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan Cumartesi günleri çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak Pazar günleri, Resmi Tatil günleri ve Dini Bayramlarda çalışılması kesinlikle mümkün değildir.
Süreç Staj yapacak öğrenci, öncelikle staj onay belgesini doldurup (ilgili belgeye aşağıdan ulaşabilirsiniz) staj yapacağı kurumdaki yetkili kişiye imzalatması ve kaşeletmesi gerekmektedir. Daha sonra bu belge staj yönetim sistemine yüklenmeli ve staj yönetim sistemindeki gerekli bölümler doldurulmalıdır. Öğrenci bu işlemi staja başlamadan en az 10 gün önceden yapmak zorundadır. Staj başvurusu yapan öğrenci, önce danışmanından sonra mali işlerden gerekli tüm onayları aldıktan sonra stajına başlar. Öğrenci stajını yarıyıl tatilinde yapmış ise yarıyıl tatilini takip eden bahar döneminde, yaz tatilinde stajını yapmış ise yaz tatilini takip eden güz yarıyılında İÇM4001 STAJ I veya İÇM6000 STAJ II derslerini otomasyondan seçmelidir. Ardından staj komisyonu tarafından duyurulan tarihte yaptığı staj sürecini tümüyle anlatan staj raporunu teslim etmesi gerekmektedir.
Staj Raporu

Staj raporunda sırasıyla yer alması gereken belgeler;

 • Staj Raporu Kapak Sayfası (Staj yapılan kurumda bulunan yetkili İç Mimar, Mimar veya İnşaat Mühendisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.)
 • Cumartesi günleri çalışılan kurumlarda cumartesi günleri öğrencinin çalıştığına dair yetkili kişi tarafında alınmış imzalı ve kaşeli belge. (Şayet öğrenci bu günlerde çalışmış ise)
 • Genel Rapor (Her gün gerçekleştirilen faaliyetler özet halinde bu bölümde yazılmalıdır.)
 • Günlük Rapor (Her gün gerçekleştirilen faaliyetler bu bölümde detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Gün başına en az bir sayfa yazı yazılmalıdır.)
 • Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde kendi çalıştığı proje ile kendisinin çizmiş olduğu plan, kesit, görünüş ve fotoğraf vb. dokümanlar)
 • Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı kapalı zarf içinde staj raporunun sonuna eklenecektir.

Staj raporu teslim formatı;

 • Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 
 • Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.
 • Rapor içindeki tüm dokümanlar (görseller dahil), firma yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.
 • Rapor, düzgün bir Türkçeyle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)
 • Rapor bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısı raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe bölümde okuyan tüm öğrencilerin staj raporlarını Türkçe, 
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce bölümde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler sadece İngilizce, 
 • Yine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce bölümde okuyan Türk öğrenciler staj raporlarını Türkçe ve İngilizce olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj raporu teslim tarihleri;

Rapor teslim tarihleri, bölüm panosunda ve CATs programında duyurulmaktadır. Teslim tarihlerinin belirlenmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır. Staj raporu teslimleri İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı staj komisyonuna yapılmaktadır.

Güz Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre güz yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.
 
Bahar Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre bahar yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.

Yaz Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre yaz yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.

Staj Raporu Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Staj raporlarının tesliminin tamamlanmasının ardından staj raporları, staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj dosyasının yetersiz olduğu durumlarda staj komisyonu kararı ile öğrenciye dosyası iletilerek tekrar düzenlenmesi veya staj sürecinde yaptığı çalışma yetersiz ise stajını tekrarlaması istenir. Bu durumda otomasyon sistemde STAJ dersi “P” harfiyle gösterilir. Staj çalışmasının ve teslim edilen dosyanın yeterli olması durumunda ise otomasyon sisteminde STAJ dersi “Y” harfiyle gösterilir. 

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Belgeler

  TR ENG
Online Başvuru Formu   
Staj Onay Belgesi     
Staj Raporu Kapak Sayfası     
Genel Rapor    
Günlük Rapor    
Staj Değerlendirme Formu    

Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ANLAŞMALARI  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde GNO'su 3.00'ın üzerinde olan öğrenciler İKÜ Rektörlüğü ile protokol imzalamış olan aşağıdaki firmalarda bölüm staj komisyonunun onayı ile  staj yapabilmektedirler. Bu firmalarda staj yapmak isteyen öğrencilerin transkriptleri ile birlikte staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.  

DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN INTERNSHIP PROTOCOLS 

Students who have CGPA over 3.00 can proceed their Internship Trainings at following firms which have protocols signed with İKÜ Rectorate, with the approval of Internship Comission. Those students who would like to do their internships at these firms must apply to Internship Comission with their recent transcripts.

Staj Protokolü İmzalayan Firmalar

Firma Adı/Company Name Kontenjan/Quota Staj Tipi/Intership Type
Mirharita Müh. Hiz. Ltd Şti. 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
Terlemez Yapı Endüstri ve Mimarlık Ltd. Şti. 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
DOX Mimarlık İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
ÖZ-KA Mühendislik Mimarlık İnşaat Ltd.Şti. 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
Sedeko Mimarlık ve Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti. 1 Ofis/Office - Şantiye/Site
Vitel Vit. Elektril San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
Abdik + Akın Mimarlık Hizmetleri 2 Ofis/Office - Şantiye/Site
Monoblok Tasarım ve İç Mimarlık     3 Ofis/Office - Şantiye/Site
ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık Ltd. Şti. 1 Ofis/Office - Şantiye/Site
Modern Mimarlık Tasarım ve Danışmanlık Mimarlık İnş. Müh. Ve Tic. Ltd. Şti. 3 Ofis/Office - Şantiye/Site
Emir Elmaslar İç Mimarlık Hizmetleri    2 Ofis/Office - Şantiye/Site
Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.     3 Ofis/Office - Şantiye/Site
Pınar Yıldız Design Office 1 Ofis/Office - Şantiye/Site 
KY Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti 1 Ofis/Office - Şantiye/Site 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Staj Komisyonu

 • Doç.Dr.  Derya Adıgüzel Özbek 
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin 
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Altın
 • Öğr. Gör. Dr. Gamze Akbaş
 • Arş. Gör.  Furkan Evliyaoğlu
 • Arş. Gör. Armağan Gülhaş  

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 09/27/2023 - 11:40