Staj

Mimari Çizim yapan öğrenci

Staj Başvurusu


Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (Internship Management System User Manual) için tıklayın...

Öğrenci, staj başlamadan en az 10 gün önce sisteme giriş yapmak zorundadır!

ÇAP öğrencilerinin staj başvurusunda "Zorunlu Staj Formu"nu onaylatmaları gerekmektedir.

Tanım Mimarlık Fakültesi 'nde Zorunlu Staj, II. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, MİMARLIK ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışmasının, yaz okulu dahil bir akademik dönemle örtüşmesi durumunda; öğrencinin staj yapabileceği günlerin danışman onayı ile staj komisyonuna bildirilmesi gerekmektedir.
Süre Mimarlık Fakültesi 'nde Zorunlu Staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan bölümü ofis, kalan 20 günü ise şantiye stajı olarak tamamlanacaktır. Bu 20 günlük staj süresi tek seferde tamamlanmalıdır, bölünemez.  Cumartesi veya Pazar günleri de çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan Cumartesi veya Pazar günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Rapor Raporda sırasıyla yer alması gereken belgeler:
 • Kapak
 • On-line staj formunun bir çıktısı
 • Cumartesi veya Pazar günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belge (şayet çalışılmışsa)
 • Haftalık Rapor (Her gün 1-2 cümleyle ifade edilmeli.)
 • Günlük Rapor (Gün boyunca gerçekleştirilen faaliyetler detaylı olarak anlatılmalı ve görsellerle desteklenmelidir.)
 • Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde çalıştığı proje ile ilgili plan, kesit, görünüş, fotoğraf vb. dokümanlar)
 • Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı kapalı zarf içinde teslim edilecektir.
   

Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 

Staj raporuna ilişkin formata "Gerekli Belgeler" alanından erişebilirsiniz.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

 

Staj için Gerekli Belgeler
Belge TR ENG
Zorunlu Staj Formu    
Kurum Staj Değerlendirme Formu    
Staj Raporu (Internship Report)    

Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre Arslan
 • Dr. Öğretim Üyesi Asiye Akgün
 • Dr. Öğretim Üyesi İlke Tekin
 • Arş.Gör. Ufuk Küçükyazıcı 

 

Öğrenci Bölüme dilekçeyle başvuruda bulunur. Öğrencinin talebi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Öğrenci, online formda “isteğe bağlı” stajı seçerek başvurusunu yapar.

2 tür yurtdışı stajı kabul edilmektedir.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dahil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.

Avrupa Staj KonsorsiyumuUluslararası İlişkiler Birimi

Öğrenci sorumluluğunda, bir yurtdışı firmada:

 • Öğrenci firmayla iletişime geçer.
 • On-line staj formunu doldurur. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler de, zorunlu staj formunu doldurmakla yükümlüdür. Fakat, okul tarafından yapılan sigorta yurt dışındaki iş yerlerini kapsamamakta, staj formu diğer yasal yükümlülükler gereği sürecin bir parçası olarak doldurulmaktadır. Dolayısıyla, ister Türk, ister yabancı uyruklu olsun, yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin, ayrıca sigorta yaptırmaları önerilmektedir.
 • Stajını gerçekleştirir.
 • Staj bitiminde staj raporunu, biri türkçe olmak üzere iki dilde yazar, firma adına yetkili kişiye onaylatır ve Staj Komisyonuna teslim eder.
 • Öğrenci stajının sonunda, ofis ve şantiye stajları için AYRI olmak üzere İKİ STAJ RAPORU teslim eder.
 • Stajların Arş.Gör. Ufuk Küçükyazıcı’ya, panoda ilan edilen tarihler içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Staj raporlarının, staj yapılan tarihi takiben 1 yıl içerisinde Staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
   
Staj raporu, staj süresince öğrenci tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yazılı ve görsel olarak anlatan belgeler bütünüdür. Staj raporu, aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla bir araya getirilerek oluşturulur, ciltlenir ve teslim edilir. 
 • Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.
 • Rapor içindeki tüm dokümalar (görseller dahil), firma yetklisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.
 • Rapor, düzgün bir Türkçe’yle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)
 • Rapor bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısı raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.
 • Staj RAPORLARI, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Yönergenin belirttiği doğrultuda (geçti-kaldı biçiminde) belirlenir. Öğrencinin ilk yaptığı Staj, STAJ I dersi altında 7. Dönemde (4 ECTS), ikinci staj ise STAJ II dersi altında 8. Dönemde (4 ECTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır.
   

 

2018-2019 Akademik Yarıyılından İtibaren Geçerli İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Koşulları

Tanım Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde zorunlu staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, iç mimarlık ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde STAJ I ve STAJ II olmak üzere iki ayrı ders mevcuttur. STAJ I, IV. Dönemde (3 AKTS), STAJ II ise VI. Dönemde (2 AKTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır. 
Süre Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde zorunlu staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan ilk bölümü şantiye, diğer 20 günü ise ofis stajı (iç mekân tasarımı ve donatı tasarımı yapan ofis ve kurumlar vb.) olarak tamamlanacaktır. 20 günlük staj süresi tek seferde tamamlanmalıdır ve bölünemez.  Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan Cumartesi ve Pazar günleri de çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Süreç Staj yapacak öğrenci, öncelikle staj onay belgesini doldurup staj yapacağı kurumdaki yetkili kişiye imzalatması ve kaşeletmesi gerekmektedir. Daha sonra bu belge staj yönetim sistemine yüklenmeli ve staj yönetim sistemindeki gerekli bölümler doldurulmalıdır. Öğrenci bu işlemi staja başlamadan en az 10 gün önceden yapmak zorundadır. Staj başvurusu yapan öğrenci, önce danışmanından sonra mali işlerden gerekli tüm onayları aldıktan sonra stajına başlar. Öğrenci stajını yarıyıl tatilinde yapmış ise yarıyıl tatilini takip eden bahar döneminde, yaz tatilinde stajını yapmış ise yaz tatilini takip eden güz yarıyılında STAJ I veya STAJ II derslerini otomasyondan seçmelidir. Ardından staj komisyonu tarafından duyurulan tarihte yaptığı staj sürecini tümüyle anlatan staj raporunu teslim etmesi gerekmektedir.
Staj Raporu

Staj raporunda sırasıyla yer alması gereken belgeler;

 • Staj Raporu Kapak Sayfası (Staj yapılan kurumda bulunan yetkili İç Mimar, Mimar veya İnşaat Mühendisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.)
 • Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılan kurumlarda cumartesi ve pazar günleri öğrencinin çalıştığına dair yetkili kişi tarafında alınmış imzalı ve kaşeli belge. (Şayet öğrenci bu günlerde çalışmış ise)
 • Genel Rapor (Her gün gerçekleştirilen faaliyetler özet halinde bu bölümde yazılmalıdır.)
 • Günlük Rapor (Her gün gerçekleştirilen faaliyetler bu bölümde detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Gün başına en az bir sayfa yazı yazılmalıdır.)
 • Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde kendi çalıştığı proje ile kendisinin çizmiş olduğu plan, kesit, görünüş ve fotoğraf vb. dokümanlar)
 • Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı kapalı zarf içinde staj raporunun sonuna eklenecektir.

Staj raporu teslim formatı;

 • Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 
 • Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.
 • Rapor içindeki tüm dokümanlar (görseller dahil), firma yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.
 • Rapor, düzgün bir Türkçeyle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)
 • Rapor bilgisayarda yazılmalıdır. El yazısı raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe bölümde okuyan tüm öğrenciler staj raporlarını Türkçe, 
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce bölümde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler sadece İngilizce, 
 • Yine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce bölümde okuyan Türk öğrenciler staj raporlarını Türkçe ve İngilizce olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj raporu teslim tarihleri;

Rapor teslim tarihleri, bölüm panosunda ve CATs programında duyurulmaktadır. Teslim tarihlerinin belirlenmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır. Staj raporu teslimleri İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı staj komisyonuna yapılmaktadır.

Güz Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre güz yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.
 
Bahar Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre bahar yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.

Yaz Dönemi
İstanbul Kültür Üniversitesi akademik takvimine göre yaz yarıyılı başlangıcı itibari ile ikinci haftanın perşembe ve cuma günleri staj dosyaları teslim edilmektedir.

Staj Raporu Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Staj raporlarının tesliminin tamamlanmasının ardından staj raporları, staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj dosyasının yetersiz olduğu durumlarda staj komisyonu kararı ile öğrenciye dosyası iletilerek tekrar düzenlenmesi veya staj sürecinde yaptığı çalışma yetersiz ise stajını tekrarlaması istenir. Bu durumda otomasyon sistemde STAJ dersi “P” harfiyle gösterilir. Staj çalışmasının ve teslim edilen dosyanın yeterli olması durumunda ise otomasyon sisteminde STAJ dersi “Y” harfiyle gösterilir. 

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Belgeler

  TR ENG
Staj Onay Belgesi     
Staj Raporu Kapak Sayfası     
Genel Rapor    
Günlük Rapor    
Staj Değerlendirme Formu    

Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Staj Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi A. Rahşan Karabetça
 • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Tosun
 • Arş.Gör. Furkan Evliyaoğlu